http://tydeninovaci2017.cz/en/


Doprovodné události

← zpět na všechny události

C4Sys - inovativní přístup k experimentům a datům

Přihlašovací formulář na událost


Informace o události

C4Sys - inovativní přístup k experimentům a datům
May 25, 2017
Centrum nanobiologie a strukturní biologie Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Zámek 136, 373 33 Nové Hrady
10:00 - 12:00
Zdarma
Více informací zde

V Akademickém a univerzitním centru v Nových Hradech sídlí Centrum pro systémovou biologii C4Sys - národní výzkumná infrastruktura, která umožní českým a evropským laboratořím modelovat, provádět experimenty a uskutečňovat aktivity, které nemohou být vyřešeny lokálně v rámci jedné instituce, ale jsou potřeba pro špičkový výzkum v oblasti systémové biologie na mezinárodní úrovni. Ředitel centra Prof. RNDr. Rüdiger H. Ettrich, Ph.D. promluví v rámci přednášky o možnostech tohoto inovativního přístupu k experimentům a datům, a zároveň porovná naše možnosti s možnostmi v USA, kde právě strávil 6-měsíční studijní pobyt v rámci Fullbrightova stipendia. Poté provede účastníky zámkem, kde probíhají některá měření v rámci infrastruktury.