http://tydeninovaci2017.cz/en/


Doprovodné události

← zpět na všechny události

3. konference BIM ve stavebnictví 2017

Přihlašovací formulář na událost


Informace o události

3. konference BIM ve stavebnictví 2017
May 25, 2017
Nadace ABF, Václavské nám. 31, Praha 1
13:00 - 00:00
Více informací zde

BIM jako nástroj průmyslové rovoluce 4.0.;  zhodnocení současného stavu BIM a představa jeho dalšího vývoje s důrazem na nové výzvy  - změna konzumního , uživatelského a informačního chování, přeměna průmyslových technologií na znalostní, zvýšení mobility - zrychlující se inovace, flaxibilita, digitalizace, urbanizace - CIS a BIM renesance měst- Smart Cities;  požadavky na vzdlávání pro střední a vysoké školství a celoživotní vzdělávání. Agendy a rozhodovací procesy investora při výběru metodiky pro opravy památek – Ing. arch. Eva Strejčková, MHMP. Využití BIM při facility managementu budovy Nadace ABF – návštěva ve virtuální realitě