http://tydeninovaci2017.cz/en/

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze

Adresa:
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6